onsdag 14. oktober 2015

standhaftig

Figur av plastrør og hjulkapsel, 82 cm.