Sider

om

Velkommen! Jeg er Berit Gundersen. Med denne bloggen vil jeg vise et utvalg av mine formarbeider: skulpturer og bruksgjenstander av gamle materialer. Jeg jobber i et grenseland mellom kunst og formgiving, ofte med utgangspunkt i geometriske figurer.

Mitt hovedvirke er å forske på god form innenfor de rammene som materialene gir meg. Mitt mål er å uttrykke mye med lite: grunntanken er at jo enklere form, jo klarere uttrykk.

Jeg er opptatt av estetiske idealer og avvik fra disse: Fins det eviggyldige form(l)er for estetikk?

Tematisk utforsker jeg det forgjengelige  kontra det evige. Kan plastmaterialer brukes til å gi et bilde på vår tid og samtidig på evighet? Bysten under viser hvordan jeg jobber: Jeg har brukt  plastrør til  å lage en  figur som refererer til oldtidens egyptiske billedspråk. Vil pvc-plastens lange nedbrytningstid gjøre at den består til "evig tid", som en egyptisk statue? Det er i så fall urovekkende å tenke på...

"Black Magic Woman"
Materialer

Alle materialene som jeg bruker har jeg funnet. Trekubber og planker er for det meste drivved; plastrør og veikjegler er rester etter gravevirksomhet i nærområdet. Jeg har også en del tre- og plastmaterialer som har vært til prøving på "Norges branntekniske laboratorium", etter faren min.

Jeg kombinerer de forskjellige materialene og bruker dem til noe annet enn de var tenkt til i utgangspunktet. Mine arbeider er preget av materialenes begrensninger vs. muligheter til å bli omformet. Generelt er jeg tilhenger av tre og motstander av plast. Mitt dilemma er at plast også kan ha en estetisk verdi, selv om jeg helst vil unngå å kjøpe plast. I mine arbeider bruker jeg kun plast som jeg finner.

Gjenbruk er en naturlig del av livet mitt, men er aldri selve målet for min skapende virksomhet. Formen og uttrykket vil alltid være det viktigste for meg.

Inspirasjon

På samme måte som jeg bruker gamle materialer, bruker jeg gamle former; jeg kopierer ingen samtidig som jeg kopierer alle; former fins allerede og jeg prøver bare å sette dem sammen i nye forbindelser. Å formgi handler for meg om å lage ting som fungerer, til å bruke eller til å se på.

Jeg blir inspirert av natur, av mennesker som lever nær naturen og av kunsten de lager, som  i Oseania og Afrika. Min innfallsvinkel går via europeiske kunstnere som på begynnelsen av 1900-tallet var påvirket av kunst fra andre verdensdeler. Modernismen er den kunstepoken som har hatt størst innflytelse på meg, Brancusi er kanskje mitt viktigste forbilde.


Lysestaker av drivved