mandag 3. november 2014

svart gult rødt

Byste av sponplate, planke, plastrør, knapper og hageslange, 32 cm: