onsdag 11. september 2013

gammelt nytt

Tidligere veggpryd: masker og relieffer, står nå på sokler: