fredag 26. april 2013

meditativ

To figurer med utgangspunkt i lotusstillingen, en av pvc- og dreneringssrør, en av planker:

"Meditasjon i plast"
"Meditasjon i tre"